Първи ден Истинска Есен – хлад, мъгла и ръмеж.
Хазяинът ни, който живее в къщата отсреща, откри сезона на печката с дърва – коминът му пуфти лениво.
Аз съм с обици морски рапани и решихме да затворим входната врата.