„Ще ти налетя, да знаеш!“ й казва.
Като муха на лайно?“ го пита.
„Да! Аз съм една голяма муха!“
Това е елегантен начин да кажеш, че аз съм едно голямо лайно?


из „Изкуството да живееш с другия и да запазиш разсъдъка си“ от Амрита Георгиева