Мхмм…и на мен така…

Напоследък ми се струва, че има и състезание по почиване, self-care и осъзнатост.“