Рядко не съм наясно какво да направя.
… но често просто не го…

и така потичат началните надписи на все същата протрита драма…