На база предните два поста стигнах до забавно откритие за себе си:

ако трябва да избирам дали да присъствам на сватба или погребение, с 2 ръце ще избера погребението!

Това ме озадачи за момент, но всъщност има резон (по личните ми стандарти – тук всичко е по личните ми стандарти, алююю! не по Тюф и Хохенщайн!)
Резонът е в това, че погребението слага край на преструвките.

за протокола: намирам и двете церемонии за напълно излишни… за изминалите 2 години присъствах по веднъж и на двете. категорично погребението е по-интересното.