В наше село вече над месец температурата не е падала под 33-35 градуса. Съществуването на кака ви баба при такива стойности е силно застрашено! Не разполагам с изобилие от телесна маса за топене просто…

Изобщо – толкова е горещо, че все по-трудно стоплям!