Докато си мия зъбите, лисица бавно пресича улицата.
Огнена като рижият изгрев, който точно в този момент плисва върху каменния дувар отсреща.

Чудесен тайминг.“, казвам си.

Но вместо да продължи нагоре, тя свива наляво – към съседния двор.

Да отложим днешния ден за утре„, казва ми, „не съм яла„.