Като чета чужди текстове, виждам допуснатите правописни и т.н. грешки.

Моят блог е пълен с такива. И не защото съм неграмотна, а защото не ги виждам.

Както се случва и в живота…