За какво изпитват вина винарките?

за изпитите вина…?

или за краткия си живот и множеството недовършени дела…?

Изпитват ли винарките вина…?