Почти всяка цивилизация е изградена върху основите на страха и малодушието. Уроците по малодушие отварят най-лекия път към нея. Размивате нормите и критериите, стимулиращи смелостта. Ограничавате волята. Регулирате стремежите. Ограждате хоризонтите. Изготвяте закон за всяко движение. Отричате съществуването на хаоса. Дори учите децата да дишат бавно. С една дума — дресирате.“

из „Бог-Император на Дюн“ – Франк Хърбърт

… чудя се колко по-актуални и съотносими към сегашната ситуация на света могат да бъдат тези думи…?