Важно понятие в психологията на пътешествието е желанието, именно то вдъхва движение и посока на човешкото същество и събужда в него копнеж по нещо. Желанието само по себе си е празно, тоест показва само посоката, но не и целта; целта винаги остава фантасмагорична и неясна и колкото е по-близо, толкова е по-енигматична. Такава цел не може да се постигне по никой начин, нито пък да бъде удовлетворено желанието. Този процес на стремеж се изразява най-добре чрез предлога към. Към нещо.”

из „Бегуни“ на Олга Токарчук