Апелирам от височината на 175-те си сантиметра, думата „гъвкав“ официално да започне да се изписва с „ф“ – „гъФкаФ„.

Защото само като погледне човек как се е офинтифлюшила и огънала буквата „Ф“ и веднага придобива визуална представа за смисъла/посоката/идеята на думата.

Благодаря за Фниманието!