От началото на годината до днес съм изписала 4 (четири) химикалки! (онези аналогови, праисторически средства за рисуване на думи върху хартия)
Също така съм се запасила с 8 броя от любимитата ми химикалка, които купувам от книжарница. жива. аналогова също. невиртуална…

Това иде да покаже колко Амрита и света на хората са трудно съвместими концепции…

…сега ми хрумва, че към мен могат да полетят обвинения, че с това си необмислено поведение и действие – писане на ръка, подкрепям изсичането на горите, за да се произвежда хартия от тях… и също производството и употребата на химически вещества за мастило (признавам, тотално никаква идея нямам от какво се прави то), руша екосистемата и убивам планетата!

Ей такива като мен я съсипАха тая Земя!